Some Songs — Mike Swaney, Ariadna Serrahima

28 pàgines
210 x 297 mm
Impressió Offset 2 tintes
Imprès a l’Automàtica
Edició de 200 exemplars

Produït per Mike Swaney i IF Publications

Some Songs sorgeix d’un diàleg entre un artista plàstic, Mike Swaney, i una grafista, Ariadna Serrahima. Prenent com a base la pàgina en blanc i una sèrie de lletres de cançons, el llibre es va construint en un joc tipogràfic.