Pseudopanorama — Manolo Laguillo

Editat per Moritz Küng
Publicat per La Virreina Centre
de la Imatge, Barcelona, i
MUN–Museo Universidad de Navarra, Pamplona
Textos de Moritz Küng, Manolo Laguillo, Juan José Lahuerta
Disseny de ODD (Oficina de disseny)

140 pp
32 x 23 cm

ISBN: 978-84-9156-292-4
28 €
Shipping

Manolo Laguillo (Madrid, 1953) és una figura cabdal de les “noves topografies”, un moviment dels anys 70 d’artistes internacionals que alteraven els conceptes tradicionals del paisatge i la fotografia urbana sense sobre alterar la realitat del territori. Laguillo ha analitzar i documentat des del 1977 la transformació de l’espai urbà i ha treballat en series que emfatitzen les tensions ambigües de la ciutat i el camp. Des del 1996 és professor a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Aquesta nova monografia s’articulat en ocasió de l’exposició “Projectes 1983-2020” a La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona i documenta les imatges més recents de:  Lavapiés (2014), Japón (2014), Las Provincias (2015), Beirut (2017), El Estrecho de Gibraltar (2019), Centrales Nucleares (2020) and Barcelona Abril (2020), la última en la ciutat deserta sota les condicions excepcionals del Covid-19.