Footnotes from the Centre for Research Architecture —

Editorials: IF Publications
Editors: Riccardo Badano,
Gui De Vore i Ariadna Serrahima
Corrector de text: Ifor Duncan
Impressió: L'Automàtica (Barcelona)
32 pàgines
29,7x21cm/21x14,8cm
Enquadernació: grapat
Impressió Offset
500 còpies
ISBN: 9788494590153

Footnotes from the Centre for Research Architecture reuneix contribucions dels estudiants i professors del programa MA 2017-2018. Aquesta publicació proporciona un marc conceptual per recopilar una sèrie de notes a peu de pàgina visuals i textuals per part de cadascun dels estudiants del Centre for Research Architecture (CRA), permetent a l’estudiant fer visible un fragment crucial del procés de recerca no inclòs ni en la tesina ni en l’exposició.

Ubicades al final de la pàgina, d’un capítol o d’un llibre, les notes a peu de pàgina afecten el cos d’un text des dels marges. Aquestes funcionen com poderoses eines per desenvolupar un concepte o un context clau, donar espai a la informació opaca, exposar un enfocament metodològic, ressaltar una font descoberta, reconèixer una contribució externa, establir els límits d’un text i/o per redirigir el lector. Invertint la figura-fons, es vol donar un espai material a allò que ronda als projectes de recerca des de l’exterior.

El CRA incorpora les pràctiques espacials en l’estudi de la cultura contemporània, la política, els mitjans de comunicació, l’ecologia i la justícia. Reuneix estudiants de diferents antecedents culturals i educatius, i d’una àmplia gamma de disciplines. El centre ofereix una alternativa a l’educació arquitectònica tradicional a través d’un entorn únic d’estudis que investiga les condicions polítiques del nostre temps mitjançant una combinació de treball de camp, investigació teòrica i pràctiques creatives.

Footnotes s’ha publicat en ocasió de l’exposició final a Goldsmith College (Londres) el 28 de setembre de 2018.

Col·laboradors:

Susan Schuppli (Director and Reader at the CRA)
Eyal Weizman (Professor of Spatial and 
Visual Cultures)
Lorenzo Pezzani (Lecturer Forensic Architecture)
Louis Moreno (Lecturer in Visual Cultures)
Irit Rogoff (Professor of Visual Cultures)
Ifor Duncan (PhD Candidate in CRA)

Esra Abdelrahman 
Faiza Ahmad Khan, Riccardo Badano, Nelson Beer, Gui De Vore, Halima Haruna, Patrick Harvey, Rebecca Huxley, Anna Sofie Hvid, Naiza Khan, Robert Krawczyk, Enrico Murtula, Hanna Rullmann, Ariadna Serrahima, Ido Tsarfati, Clive Vella, Sarah Vowden, Liza Walling.