Farben — Alphabet — Heimo Zobernig

Editor Moritz Küng
ISBN 978-84-945901-3-9

Previst Maig 2018

Aquesta publicació combina dos treballs de l’artista austríac Heimo Zobernig (1958, Mauthen).
Farben es una publicació de l’any 1987, en el que l’artista juga amb les dimensions i l’ordre d’un
plec de 16 pàgines d’un llibre. Alphabet és un conjunt de fotografies inèdites que documenten l’alfabet
que l’artis ta va anar constituint al llarg de 26 exposicions. Per la naturalesa i les ressonàncies que
mantenen ambdós treballs, que experimenten sobre la lògica seqüencial, hem cregut interesant
publicar-los per primera vegada junts en un sol llibre.