AARC 1 — Alter Architecture Research Collective (ed.)

Contribucions: Andreas Rumpfhuber, Tiqqun, Mariapaola Michelotto, Giorgio Agamben
i Julian Siravo.

Editor: George Jepson
Copy Editor: Simon Williams
Disseny Gràfic: Ariadna Serrahima

30 pages
11 x 29,5 cm
Exemplars: 250 copies

ISBN 978-84-945901-7-7
10€ (inc. IVA)

Alter Architecture Research Collective (AARC) és un grup de pensadors interdisciplinaris que s’ajunten per observar, qüestionar, i distorsionar estratègies existents de la producció espacial i cultural. S’entén l’arquitectura com a apropiació, producció i organització de l’espai, majoritàriament governat per la lògica de l’economia. AARC busca habitar i distorsionar aquests mecanismes. On les contra-estratègies impliquen oposició, l’alteració obra un espai per la multiplicitat i la diferència.

AARC proposa una sèrie de publicacions curtes com a context per provocar altres maneres d’abordar de quina manera cada vegada més l’espai es produeix de manera fragmentada i opera com a polaritzador.

Procedent de les interaccions socials, experiències de la vida quotidiana, l’autoorganització col·lectiva és la manera d’actuar per respondre a la realitat immediata. La feina d’AARC és sempre processual, sempre intentant arribar a temps mentre el món s’escapa de les nostres mans. Com a col·lectiu, no es busca l’autoria, es dilueix la responsabilitat de manera horitzontal i conjuntament.